12. hodina - Premenná cyklu


 1. Tvoj mladší súrodenec našiel ľudovú riekanku:

  kočka leze dírou
  pes oknem
  pes oknem
  nebude-li pršet
  nezmoknem
  nebude-li pršet
  nezmoknem
  

  Vyrob program, ktorý ju vypíše pomocou print. Použi for cykly, aby bolo v programe čo najmenej príkazov print.


 1. Aha, takto vypíšeš čísla od 0 po 9 – vyskúšaj:

  for i in range(10):
    print('číslo', i)
  

  Ak si to správne zapísal, program po spustení vypíše:

  číslo 0
  číslo 1
  číslo 2
  číslo 3
  číslo 4
  číslo 5
  číslo 6
  číslo 7
  číslo 8
  číslo 9
  

Prečo to funguje?

 • i je premenná, do ktorej príkaz for postupne priraďuje čísla od 0 po 9

 • rozsah čísel je z intervalu <0, 10)

for i in range(10):
  print('číslo', i)
 • pre každé číslo sa vykoná telo cyklu a vypíše sa hodnota premennej i


 1. Čo treba v predchádzajúcom programe zmeniť, aby sa vypísali čísla:

  1. 0, 1, … 10 – teda, aj číslo 10

  2. 1, 2, … 10

  3. 2, 4, … 20

  4. 10, 20, … 100

  Vyskúšaj.

for

Príkaz for čítame: „pre i v rozsahu(…) vykonaj telo cyklu


 1. Vytvor program, ktorý vypíše pomocou for cyklu čísla a ich druhé mocniny:

  0 na druhú je 0
  1 na druhú je 1
  2 na druhú je 4
  3 na druhú je 9
  4 na druhú je 16
  5 na druhú je 25
  6 na druhú je 36
  

 1. Máme takúto rozprávku:

  Na strome bolo 0 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 1 vrabcov
  Na strome bolo 1 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 2 vrabcov
  Na strome bolo 2 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 3 vrabcov
  Na strome bolo 3 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 4 vrabcov
  Na strome bolo 4 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 5 vrabcov
  Na strome bolo 5 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 6 vrabcov
  Na strome bolo 6 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 7 vrabcov
  Na strome bolo 7 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 8 vrabcov
  Na strome bolo 8 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 9 vrabcov
  Na strome bolo 9 vrabcov, jeden priletel a už je na ňom 10 vrabcov
  

  Zapíš ju pomocou for cyklu.


 1. Vrabce z predchádzajúcej rozprávky odlietajú – vymysli program, ktorý to pomocou cyklu for porozpráva:

  Na strome bolo 10 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 9 vrabcov
  Na strome bolo 9 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 8 vrabcov
  Na strome bolo 8 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 7 vrabcov
  Na strome bolo 7 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 6 vrabcov
  Na strome bolo 6 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 5 vrabcov
  Na strome bolo 5 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 4 vrabcov
  Na strome bolo 4 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 3 vrabcov
  Na strome bolo 3 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 2 vrabcov
  Na strome bolo 2 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 1 vrabcov
  Na strome bolo 1 vrabcov, jeden odletel a zostalo na ňom 0 vrabcov
  

 1. Máme kartičky s číslami od 0 po 9, ktoré chceme náhodne rozložiť po ploche. Vytvor program, ktorý pomocou cyklu postupne nakreslí 10 takých kartičiek na náhodným pozíciách:

  _images/12_01.png

  Číslo na kartičke nakreslíš takto: canvas.create_text(x, y, text=i, font='arial 30')


 1. Na chodníku je rozhodených päť bankoviek s hodnotami 10, 20, 30, 40 a 50. Napíš program, ktorý také bankovky nakreslí pomocou cyklu for:

  _images/12_02.png

 1. Nasledujúci program počíta x-ovú súradnicu a kreslí čísla:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  for i in range(8):
    x = i * 50
    canvas.create_text(x, 100, text=i, font='arial 30')
  

  Spusti program, aby si videl, čo urobí a vyplň nasledujúcu tabuľku:

  hodnota v premennej i

  hodnota v premennej x

  keď sa zobrazí 0

  keď sa zobrazí 1

  keď sa zobrazí 2

  keď sa zobrazí 3

  keď sa zobrazí 4

  keď sa zobrazí 5

  keď sa zobrazí 6

  keď sa zobrazí 7


 1. Uprav predchádzajúci program tak, aby sa čísla kreslili približne na uhlopriečke:

  _images/12_03.png

  Aký vzorec si vymyslel pre výpočet y-ovej súradnice?


 1. V predchádzajúcom programe sa číslo 0 kreslilo za roh grafickej plochy, takže ho nebolo skoro vidieť. Uprav v ňom výpočet súradníc tak, aby bolo vidieť všetky čísla.

  _images/12_04.png

 1. Vieš, ako vyzerá padajúci had z domina? Vytvor program, ktorý pomocou cyklu a obdĺžnikov nakreslí zatiaľ ešte stojace kocky domina:

  _images/12_05.png

 1. (*) Napíš program, ktorý pomocou cyklu a obdĺžnikov nakreslí takúto pyramídu:

  _images/12_06.png