6. hodina - Farby


 1. Vytvor program, ktorý nakreslí čo najväčší obdĺžnik tak, aby bolo vidieť jeho strany (súradnice zvoľ metódou pokus-omyl):

  _images/06_01.png

 1. Zatiaľ si kreslil jednoduché prázdne obdĺžniky. Takto nakreslíš obdĺžnik s farbou:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  canvas.create_rectangle(30, 30, 130, 130, fill='red')
  

 1. Pridaj do programu ďalšie 3 príkazy na kreslenie obdĺžnikov, aby si dostal takýto obrázok:

  _images/06_02.png

  Ďalšie farby dostaneš, ak namiesto slova 'red' napíšeš 'green', 'blue' alebo 'yellow'.


 1. Vytvor nový program, ktorý nakreslí vlajku Francúzska:

  _images/06_03.png

  Aký názov môže mať biela farba?


 1. Vytvor program, ktorý nakreslí vlajku Írska s farbou 'orange':

  _images/06_04.png

 1. Nakresli takýto obrázok:

  _images/06_05.png

  Na vlajku ktorého štátu sa obrázok podobá?


 1. Zo štyroch úzkych obdĺžnikov vytvorte takýto rámik:

  _images/06_06.png

 1. Nasledovný obrázok vznikol zo štyroch štvorcov. Prvý z nich má súradnice ľavého horného vrcholu [50, 50]. Napíšte program, ktorý ich nakreslí – zvoľ si ľubovoľné štyri rôzne farby (môžu byť iné ako na tomto obrázku):

  _images/06_07.png

  Počítač pozná veľa farieb, tu je výber niektorých z nich:

  _images/06_08.png

 1. (*) Nakresli nórsku vlajku:

  _images/06_09.png

  Dokážeš to urobiť tak, aby sa v bielych častiach nekrížili čierne čiary, tak ako je to na tomto obrázku:

  _images/06_10.png

 1. (*) Uprav nasledujúci program tak, aby sa nakreslil rovnaký obrázok, ale aby obsahoval iba 3 príkazy pre kreslenie obdĺžnikov:

  canvas.create_rectangle(90, 90, 150, 150, fill='yellow')
  canvas.create_rectangle(150, 90, 210, 150, fill='red')
  canvas.create_rectangle(90, 150, 150, 210, fill='green')
  canvas.create_rectangle(30, 90, 90, 150, fill='red')
  canvas.create_rectangle(90, 30, 150, 90, fill='green')