9. hodina - Náhoda


 1. Napíš program, v ktorom zadefinuješ 2 podprogramy s príkazmi print:

  • podprogram ciara zobrazí v jednom riadku 19 znakov +--+-- a tak ďalej

  • podprogram palicky zobrazí na striedačku paličku a dve medzery tak, aby znakov bolo 19.

  Na konci programu zavolaj na striedačku podprogramy ciara a palicky tak, aby sa zobrazilo:

  +--+--+--+--+--+--+
  | | | | | | |
  +--+--+--+--+--+--+
  | | | | | | |
  +--+--+--+--+--+--+
  

 1. Pridaj do predchádzajúceho programu ešte jeden podprogram stvorcekovy_papier. Ten využije tvoje podprogramy ciara a palicky tak, že pomocou ich volania zobrazí štvorcovú sieť:

  +--+--+--+--+--+--+
  | | | | | | |
  +--+--+--+--+--+--+
  | | | | | | |
  +--+--+--+--+--+--+
  | | | | | | |
  +--+--+--+--+--+--+
  | | | | | | |
  +--+--+--+--+--+--+
  

 1. V počítači funguje náhoda. Zadaj do príkazového riadku tieto príkazy:

  >>> import random
  >>> random.randint(1, 6)
  

  Počítač zobrazí nejaké číslo, napríklad:

  5
  

  Nechaj vykonať príkaz random.randint(1, 6) niekoľkokrát. Aké čísla počítač zobrazil?

  >>> random.randint(1, 6)
  6
  >>> random.randint(1, 6)
  4
  >>> random.randint(1, 6)
  4
  

  Slovo random znamená náhodný. Pri vykonaní príkazu random.randint(1, 6) si počítač vymyslí nejaké číslo od 1 po 6. Je to podobné, akoby si počítač hodil hracou kockou.


 1. Náhodné číslo si môžeš zapamätať – napíš a spusti (aj viackrát) takýto program:

  import random
  
  n = random.randint(1, 6)
  print('Na kocke padla', n)
  

 1. Vyrob podprogram hod_kockou a doplň ho tak, aby hodil kockou 10 krát:

  import random
  
  def hod_kockou():
    n = random.randint(1, 6)
    print('Na kocke padla', n)
  
  hod_kockou()
  

  Mal by si vidieť podobný výpis:

  Na kocke padla 5
  Na kocke padla 3
  Na kocke padla 4
  Na kocke padla 1
  Na kocke padla 3
  Na kocke padla 2
  Na kocke padla 1
  Na kocke padla 1
  Na kocke padla 1
  Na kocke padla 3
  

 1. Uprav predchádzajúci program tak, aby počítač simuloval hod na 20 stennej kocke.


 1. (*) Máme binárnu hraciu kocku, ktorá má na troch stenách 0 a zvyšných troch 1. Uprav predchádzajúci program, aby simuloval hod takou kockou.


 1. (*) Máme párnu hraciu kocku, ktorá má na stenách tieto čísla: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uprav predchádzajúci program, aby simuloval hod takou kockou.


 1. (*) Máme nepárnu hraciu kocku, ktorá má na stenách tieto čísla: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Uprav predchádzajúci program, aby simuloval hod takou kockou.


 1. (*) Máme exotickú hraciu kocku, ktorá má na stenách tieto čísla: 1, 4, 9, 16, 25, 36. Uprav predchádzajúci program, aby simuloval hod takou kockou.


 1. Napíš podprogram predpoved, ktorý vypíše správu:

  Dnes bude 15 stupňov.
  

  Číselný údaj podprogram zvolí náhodne z intervalu <-15, 35>.


 1. Vyrob program, ktorý vygeneruje náhodný PIN pre tvoj mobil. Do 4 premenných a, b, c, d priraď náhodné čísla od 0 po 9, a potom ich jedným príkazom print vypíš. Napríklad:

  Tvoj nový PIN je 1 3 7 3
  

 1. Vyrob generátor náhodných dátumov (nech má každý mesiac 30 dní). Po spustení program vypíše, napríklad:

  Koniec sveta bude 30 . 2 . 2019
  

 1. Takto nakreslíš náhodne umiestnený štvorček:

  import tkinter
  import random
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  def nahodny_stvorcek():
    x = random.randint(10, 300)
    y = random.randint(10, 200)
    canvas.create_rectangle(x, y, x + 50, y + 50, fill='orange')
  
  nahodny_stvorcek()
  

 1. Doplň do programu príkazy tak, aby program nakreslil 5 náhodných štvorčekov:

  _images/09_01.png

 1. Uprav predchádzajúci program tak, aby sa štvorčeky kreslili nielen na náhodných pozíciách, ale aj aby mal každý štvorček náhodnú veľkosť z intervalu od 10 do 100:

  _images/09_02.png

 1. Doplň do predchádzajúceho programu nový podprogram nahodny_obdlznik. Ten si vymyslí náhodné súradnice aj rozmery obdĺžnika a nakreslí ho. Vlož príkazy, ktoré na striedačku nakreslia 5 náhodných štvorčekov a 5 obdĺžnikov.

  _images/09_03.png

 1. Napíš program, ktorý bude generovať športovú vlajku vašej triedy:

  Program si náhodne zvolí x, y miesta, kde sa všetky štyri farby stretávajú. Vonkajšie rozmery vlajky nech sú 300x200.

  _images/09_04.png