1. hodina - Výrazy


 1. Nájdi na počítači ikonu programu Python a spusti ho.

  _images/01_01.png

  Keď sa program spustí uvidíš:

  _images/01_02.png

  sem (za >>>) budeš písať príkazy


 1. Skús za >>> napísať matematický výraz 1 + 2 + 3 a stlač kláves Enter.


 1. Python dokáže fungovať ako kalkulačka. Vyskúšaj aj takéto výrazy:

  >>> 123
  >>> 123
  >>> 42 - 17
  >>> 3 + 4 * 5
  >>> (3 + 4) * 5
  >>> 25 - 7 - 10
  >>> 25 - (7 - 10)
  >>> 132 / 11
  >>> 1 / 2
  >>> 1 + 2 * 3 / (5 - 1)
  

 1. Pozor, zápisy musia byť napísané úplne správne. Inak uvidíš rôzne chybové správy. Vyskúšaj napríklad:

  >>> 22 + 7 *
  >>> 19 - (3 4)
  

 1. Niekedy aj po dobrom zápise uvidíš chybové hlásenie. Skús napríklad 10/(6-2*3).

  Python sa ti chybovými hláseniami snaží pomôcť, aby si chybu ľahšie našiel. Napríklad:

  • SyntaxError: invalid syntax označuje, že niečo si zle napísal

  • ZeroDivisionError: division by zero oznamuje, že chceš deliť nulou


 1. Miro mal pred dvomi mesiacmi 16 rokov. Využi Python ako kalkulačku a spočítaj koľko je to približne dní. Predpokladaj, že rok má 365 dní a mesiac má 30 dní.


 1. Pokračuj v predchádzajúcej úlohe a pomocou Pythonu vypočítaj:

  1. koľko je to hodín,

  2. koľko sekúnd.


 1. Vyrob pre Python zápis, ktorým vypočíta súčet všetkých nepárnych čísel od 1 do 19.


 1. Zisti, ktorá cifra sa vyskytuje najčastejšie vo výsledku výrazu: 123456789 * 111111111111111111111.


 1. Marienka zbierala kvety. V jeden deň natrhala 15, druhý deň natrhala o 4 viac, ako v predchádzajúci a na tretí ešte o 1 viac, ako v oba predchádzajúce dni dokopy. Nechaj Python vypočítať, koľko kvetov natrhala za všetky 3 dni dohromady.


 1. Janko si kúpil hru za 79 korún. Neskôr si kúpil hru za dvojnásobok tejto sumy a ešte musel priplatiť 5 korún. Nakoniec si kúpil hru za trojnásobok ceny poslednej hry a ešte k tomu priplatil 17 korún. Vymysli zápis pre Python, ktorým vypočíta:

  1. koľko Janko zaplatil za poslednú hru

  2. koľko Janko zaplatil za všetky hry dohromady

  3. (*) skús vymyslieť najkratší zápis, ktorý to vypočíta


 1. Vypočítajte súčet takýchto čísel: jedna, jedna polovica, jedna tretina, jedna štvrtina, …, až jedna desatina.


 1. Zapíš si do tabuľky všetky aritmetické operácie, s ktorými si sa zatiaľ zoznámil.


 1. (*) Výpočet 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 je umocnenie 2 na 10. V Pythone: 2 ** 10. Vypočítaj 2 umocnené na 30 a zisti počet cifier tohto výsledku. Cifry spočítaj ručne.


 1. (*) Zisti ako sa počíta hodnota 2**8-1. Teda, či sa najprv vypočíta mocnina 2**8, od ktorej sa odpočíta 1, alebo sa najprv vypočíta rozdiel 8-1 a touto hodnotou sa potom počíta mocnina 2. Zisti, ako je to s operáciami násobenia a umocňovania: teda, ako sa počítajú výrazy 3*2**5 a 2**5*3.


 1. (*) Matematici vedia, že keď spočítajú niekoľko za sebou idúcich mocnín 2, dostanú inú druhú mocninu zmenšenú o 1. Skontroluj, či napríklad súčet čísel 2**0, 2**1, 2**2, … 2**9, dáva hodnotu 2**10-1.