abcPython - Pracovné listy pre Python


Pracovné listy pre programovanie v Pythone pre stredné školy. Listy sú určené pre žiakov pričom nepredpokladáme žiadny výklad učiteľa. Tento materiál vznikol vďaka českému projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení.Pre učiteľov

K dispozícii sú aj metodické materiály ku všetkým vyučovacím hodinám.