15. hodina - Kruhy a cykly


 1. Napíš program, ktorý nakreslí takéto dve kružnice:

  _images/15_01.png

  Do premenných x, y priraď súradnice bodu, kde sa kružnice dotýkajú (napríklad, v bode [200, 100]), sú umiestnené vedľa seba a ich polomer je 50.


 1. Uprav predchádzajúci program tak, aby si polomery kružníc priradil do premenných r1, r2. Napríklad, pre r1 = 50, r2 = 25 obrázok vyzerá takto:

  _images/15_02.png

 1. Napíš program, ktorý pomocou cyklu a 10 sústredných kružníc nakreslí takýto terč:

  _images/15_03.png

  Najmenšia kružnica má polomer 10 a každá ďalšia má polomer o 10 väčší.


 1. Uprav v predchádzajúcom programe niektoré číselné hodnoty tak, aby sa nakreslila gramofónová platňa:

  _images/15_04.png

 1. Vráť sa k úlohe s terčom a vymysli kreslenie kruhov tak, aby bol každý z nich vyplnený bielou farbou (t.j. s parametrom fill='white'):

  _images/15_05.png

 1. Uprav kreslenie terču tak, aby sa striedali čierne a biele oblasti:

  _images/15_06.png

  V tele cyklu sa kreslia vždy dva kruhy – väčší biely a menší čierny.


 1. Napíš program, ktorý pomocou cyklu nakreslí retiazku z 15 zlatých krúžkov:

  _images/15_07.png

 1. Zadefinuj podprogram minca. V ňom vygeneruj náhodnú pozíciu a hodnotu mince od 1 do 5. Mincu nakresli ako kruh s číslom:

  _images/15_08.png

  Podprogram minca zavolaj v cykle desaťkrát.


 1. Uprav svoj program tak, aby sa generovali mince len s hodnotami 1, 2, 5, 10, 20, 50.

  _images/15_09.png

  Pri generovaní hodnôt mincí použi namiesto random.randint(1, 5) zápis:

  random.choice([1, 2, 5, 10, 20, 50])
  
  • nezabudni na hranaté zátvorky

  Zápis random.choice čítame ako: náhodný výber z vymenovaných hodnôt.


 1. (*) Zápis random.choice môžeš použiť aj na výber farby. Uprav predchádzajúci program tak, že do premennej farba priradíš random.choice(['silver', 'gold', 'white']) a použiješ túto premennú pri kreslení kruhu v parametri fill=farba.

  _images/15_10.png

 1. Vyskúšaj, ako funguje random.choice – nechaj vykonať každý z príkazov v cykle niekoľko krát:

  1. print(random.choice(['Ahoj', 'Nazdar', 'Servus', 'Čau']))

  2. print(random.choice('PYTHON'))

  3. print(random.choice([1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 5]))


 1. Napíš program, ktorý zobrazuje správy v tvare:

  Dnes je ... deň
  

  Namiesto ... sa vypíše jedna z možností 'pekný', 'škaredý', 'upršaný', 'slnečný'.