5. hodina - Kreslenie


 1. Už si zamieňal české koruny na eurá. Teraz vytvor nový program, ktorý zamení eurá na české koruny. Použi premenné suma a kurz, do ktorých priradíš počiatočné hodnoty – koľko eur ideš zamieňať a aktuálny kurz (napríklad, 25.23 českých korún za 1 euro). Do premennej dostanes priraď hodnotu výrazu, ktorým sa vypočíta, koľko eur dostaneš za svoju sumu. Program vypíše výsledok napríklad v tvare:

  Za ... eur dostaneš ... českých korún pri kurze ... českých korún za euro.
  

 1. Nasledujúci program pracuje s premennými. Zisti bez použitia počítača, čo program vypíše:

  kg = 3
  c = 20
  s = kg * c + 7
  print('Za poslanie balíka s hmotnosťou', kg, 'kg zaplatíš', s, 'korún')
  

  Svoje zistenie skontroluj na počítači


 1. Doteraz tvoje programy počítali a vypisovali textové správy. Teraz sa naučíš vytvárať programy, ktoré kreslia rôzne obrázky. Postupuj takto:

  1. Vytvor nový program s týmto obsahom:

   import tkinter
   
   canvas = tkinter.Canvas()
   canvas.pack()
   
  2. Program spusti – na obrazovke uvidíš nové okno:

   _images/05_01.png
  3. Zisti, či sa dá okno posúvať, meniť jeho veľkosť. Nakoniec toto nové okno zatvor.


  Tvoj program vyrobil grafickú plochu canvas. Slovo canvas budeš používať aj v ďalších príkazoch na kreslenie.


 1. Pridaj do svojho programu nový príkaz a program opäť spusti:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  canvas.create_rectangle(50, 70, 220, 150)
  

  Uvidíš obdĺžnik:

  _images/05_02.png

 1. V zátvorkách príkazu canvas.create_rectangle( , , , ) sú 4 čísla. Skús ich postupne meniť. Program zakaždým spusti, aby si videl, čo nakreslí:

  1. canvas.create_rectangle(0, 0, 220, 150)

  2. canvas.create_rectangle(0, 0, 50, 50)

  3. canvas.create_rectangle(0, 0, 250, 50)

  4. canvas.create_rectangle(20, 10, 250, 50)

  5. canvas.create_rectangle(20, 10, 50, 250)

  Vieš ako tieto čísla fungujú?


Súradnicová sústava

Najskôr treba rozumieť, ako funguje súradnicová sústava v počítači:

_images/05_03.png

V matematike si bol zvyknutý na to, že súradnicová sústava začína v strede. Na počítači leží bod so súradnicami [0, 0] v ľavom hornom rohu. Os x ide zľava doprava. Os y je oproti matematike prevrátená – ide zhora nadol (čím väčšie číslo, tým nižšie).

V príkaze canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2) píšeme do zátvoriek súradnice protiľahlých vrcholov obdĺžnika:

_images/05_04.png

 1. Zmeň svoj program tak, aby nakresli obdĺžnik, ktorý má súradnice protiľahlých vrcholov [50, 30] a [300, 200].


 1. Akú šírku a výšku má predchádzajúci obdĺžnik?


 1. Nakresli obdĺžnik, ktorý má jeden vrchol na súradniciach [200, 100], jeho šírka je 60 a výška 140.


 1. Bez použitia počítača zisti a nakresli, ako približne budú rozmiestnené tieto obdĺžniky. Aká je výška a šírka každého z nich?

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  canvas.create_rectangle(50, 70, 220, 150)
  canvas.create_rectangle(60, 80, 130, 140)
  canvas.create_rectangle(160, 90, 230, 160)
  

  Program vyskúšaj aj na počítači, či si to správne odhadol.


 1. Napíš program, ktorý vedľa seba nakreslí dva štvorce so stranami 80 (pozície zvoľ podľa uváženia):

  _images/05_05.png

 1. Napíš program, ktorý nakreslí dva veľké štvorce – jeden so stranou 100 a druhý 150. Štvorce majú spoločný stred:

  _images/05_06.png

 1. Napíš program, ktorý z troch obdĺžnikov 150x50, 100x50 a 50x50 nakreslí takúto pyramídu:

  _images/05_07.png