4. hodina - Výpisy


 1. Vytvor program, ktorý ťa po spustení privíta správou s dvoma riadkami:

  Dobrý deň
  Začína programovanie
  

 1. Doplň do predchádzajúceho programu príkazy print a vypíš pomocou nich pod sebou hodnoty výrazov: 1*1, 11*11, 111*111, 1111*1111, …, 111111111*111111111.


 1. Aj vo svojom programe môžeš používať premenné – vyrob takýto program a spusti ho:

  vek = 16
  print('Mám', vek, 'rokov')
  

  Ak program spustíš, vypíše sa:

  _images/04_01.png

 1. Pridaj na koniec tvojho programu ďalší príkaz, ktorým vypíšeš správu:

  Na budúci rok budem mať 17 rokov
  

  Otestuj svoj program.


 1. Zobrazí tvoj program správny výsledok, ak namiesto 16 priradíš do premennej vek hodnotu 10? Ak nie, program oprav.


 1. Vyrob program peňaženka. Na začiatku priraď do premennej peniaze, koľko máš eur. Do premennej platba priraď cenu nákupu. Použi premenné a vypíš pomocou nich:

  Mám ... eurá
  Platím ... eurá
  Zostane mi ... eurá
  

 1. Školské ihrisko má šírku 50 metrov a na dĺžku 80 metrov. V rámci telocviku budeš behať po jeho obvode. Koľko metrov zabehneš po 7 kolách? Na začiatku programu priraď do premenných sirka, dlzka, pocet_kol hodnoty a pomocou nich vypíš:

  Šírka ihriska je 50 metrov, dĺžka je 80 metrov
  Jedno kolo okolo ihriska je 260 metrov
  Po 7 kolách zabehneš 1820 metrov
  

  Zobrazí program správne hodnoty aj v prípade, že do premennej sirka priradíš hodnotu 45 a do premennej dlzka priradíš hodnotu 70? Ak nie, program oprav.


 1. Internetový obchod s hudbou ponúka 20% zľavu. Chceš kúpiť album, ktorého pôvodná cena bola 7.5 eur. Napíš program, ktorý vypočíta, koľko zaplatíš. V programe použi premenné povodna_cena, zlava (v percentách), cena_po_zlave a pomocou nich zrealizuj výpočty a vypíš:

  Cena albumu 7.5 eur
  Zľava 20 percent
  Zaplatíš 6.0 eur
  

 1. Kamaráti Anka, Marienka a Peťo diskutujú na sociálnej sieti. Anka napísala 3 príspevky. Marienka na každý z nich poslal 2 odpovede. Peťo všetko komentuje a na všetky príspevky Anky a Marienky posiela po 5 komentárov. Napíš program, ktorý zhodnotí diskusiu:

  Počet príspevkov od Anky: 3
  Počet príspevkov od Marienky: 6
  Počet príspevkov od Peťa: 45
  

  Program vytvor tak, aby sa na začiatku do premenných pocet1, pocet2 a pocet3 priradili počet príspevkov Anky, počet odpovedí na každý z nich od Marienky a počet komentárov na každý z príspevkov od Peťa.